Shakyamuni Buddha Statue | Tibetan Statue

SKU: SBK210

Description